Oferta

Wykonujemy:

 
 • Okresowe badania techniczne wszystkich typów pojazdów samochodowych: samochody osobowe, ciężarowe, specjalne, autobusy (kategorii A, B, C, D, T, E)
 • Okresowe badania techniczne przyczep, naczep, motocykli oraz ciągników rolniczych.
 • Okresowe badania techniczne wymagane przed pierwszą rejestracją w kraju.
 

Wykonujemy także badania techniczne:

 
 • Pojazdów zasilanych gazem.
 • Pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego.
 • Pojazdów skierowanych przez wydział komunikacji po zmianach konstrukcyjnych, wymagających zmian w dowodzie rejestracyjnym. 
 • Pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.
 • Pojazdów uczestniczących w wypadku lub kolizji drogowej.
 • Pojazdów używanych jako taksówki
 • Pojazdów przystosowanych do nauki jazdy.
 • Pojazdów marki „SAM”
 • Pojazdów ze stałym napędem 4x4
 • W tym siły hamowania w pojazdach ze stałym napędem 4x4
 

Urządzenia

 
Stacja wyposażona jest w linie firmy MAHA, która ma bogate doświadczenie w produkcji urządzeń do kontroli bezpieczeństwa jazdy. Urządzenia te pozwalają w szybki i ergonomiczny sposób określić rzeczywisty stan kontrolowanego pojazdu, a także poziom zużycia poszczególnych elementów zawieszenia. 
 

Serwis urządzeń

 
Wszystkie nasze urządzenia posiadają atesty i certyfikaty, które są corocznie poddawane audytom kontrolerów. Dodatkowo co sześć miesięcy urządzenia podlegają okresowej kontroli serwisu fabrycznego. Sprzęt, który podlega Urzędowi Dozoru Technicznego także jest corocznie poddawany takiej kontroli. Dzięki temu pojazdy naszych klientów diagnozowane są w bezpiecznych warunkach, przy maksymalnie zmniejszonym ryzyku uszkodzenia pojazdu wskutek usterki wadliwych urządzeń.