Częste pytania

Które pojazdy nie podlegają okresowym badaniom technicznym?

- samochody zabytkowe, które nie są używane w celach zarobkowych,
- motocykle zabytkowe, które nie są używane w celach zarobkowych,
- przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 750 kg.

Jak często wykonuję się przeglądy rejestracyjne?

W pojazdach nowych, pierwsze badanie techniczne należy wykonać przed upływem 3 lat od daty pierwszej rejestracji. Kolejne badanie techniczne  powinno być wykonane przed upływem 2 lat od poprzedniego badania. Po upływie powyższych terminów, badania techniczne wykonujemy z częstotliwością jednego roku, z wyjątkiem ciągników rolniczych gdzie badanie powtarzamy co 2 lata.

W przypadku gdy w pojeździe jest zainstalowana instalacja gazowa lub pojazd jest przystosowany do przewozu osób TAXI lub nauki jazdy, badania techniczne wykonujemy co roku bez względu na wiek pojazdu.

Czy ceny badań technicznych mogą się różnić na różnych stacjach kontroli pojazdów?

Ceny badań technicznych są regulowane przez Ministerstwo Infrastruktury. Ostatni cennik jest zawarty w Dzienniku Ustaw nr 223 z dnia 29 września 2004 pozycja 2261. Stacje kontroli pojazdów na terenie całego kraju,  są zobowiązane do stosowania w/w cennika. 

Czy badanie techniczne trzeba wykonywać tam gdzie pojazd jest zarejestrowany?

Badania techniczne można wykonywać w dowolnej Stacji Diagnostycznej na terenie naszego kraju bez względu na miejsce zarejestrowania pojazdu. Na dzień dzisiejszy nie ma rejonizacji ze względu na miejsce rejestracji.

Czy wymagane są dodatkowe dokumenty podczas badania pojazdu z instalacją gazową?

Podczas badanie technicznego samochodu wyposażonego w instalację gazową powinno się przedstawić następujące dokumenty:

- dowód rejestracyjny pojazdu,

- świadectwo legalizacji zbiornika gazowego,

- świadectwo legalizacji sposobu montażu instalacji gazowej (dotyczy pojazdów gdzie instalacja była montowana po 20.04.2001).

Czy przegląd samochodu z instalacją gazową można wykonać na każdej dowolnej SKP?

Przegląd samochodu z instalacją gazową można wykonać tylko na Stacji Kontroli Pojazdów uprawnionej do tego rodzaju badań. Nie wszystkie stacje diagnostyczne wykonują tego rodzaju badania techniczne. Stacje uprawnione posiadają w oznaczeniu literę:  „ c ” – pojazdy przystosowane do zasilania gazem. 

Nasza stacja jest uprawniona do wykonywania powyższych badań technicznych.

Co robić jeśli kończy się termin ważności zbiornika gazu LPG?

Tylko samochód z ważnym terminem zbiornika gazowe jest w stanie uzyskać pozytywne badanie techniczne. Z reguły zbiorniki są legalizowane na okres 10 lat. W wypadku gdy ten termin upłynął, należy powtórnie zalegalizować zbiornik lub wymienić go na nowy w uprawnionym serwisie instalacji gazowych LPG. 

Nasz firma posiada uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego do legalizacji zbiorników lpg.

Więcej na stronie www.legalizacja-zbiorniki.pl

Ile kosztuje przegląd po zamontowaniu haka holowniczego?

Podczas pierwszego podania technicznego pojazdu przystosowanego do ciągnięcia przyczep nie wykonuje się okresowego badania technicznego. Zakres obejmuje jedynie sprawdzenie samego haka holowniczego. W tym wypadku koszt badania wynosi 35 zł brutto.

Czy za badanie hak holowniczego płaci się podczas każdego badania technicznego?

Pierwszego podania technicznego pojazdu przystosowanego do ciągnięcia przyczep jest badaniem jednorazowym. Podczas kolejnego okresowego badania technicznego nie pobiera się opłaty za sprawdzenie haka holowniczego.

Na jak długi okres uzyskam ważne badanie techniczne?

Jeżeli samochód jest młodszy niż 3 lata, diagnosta dopełni termin badania do 3 lat od daty pierwszej rejestracji za granicą. To pozwoli na wykonanie następnego badania technicznego ważnego na 2 lata.

Jeżeli samochód jest starszy niż 3 lata a młodszy niż 5 lat, diagnosta dopełni termin przeglądu rejestracyjnego do lat 5, lub przedłuży o rok przypadku kiedy ten pierwszy termin będzie krótszy od roku czasu.

W pojazdach powyżej 5 lat, następny termin Badania technicznego  zostanie ustalony na 1 rok.

Jakie dokumenty są wymagane podczas przeglądu samochodu sprowadzonego z zagranicy?

W przypadku samochodów sprowadzonych z poza Unii Europejskiej wymagana jest czasowa rejestracja na terenie Polski.

Unia Europejska: Dowód rejestracyjny pojazdu z kraju poprzedniej rejestracji i tablice rejestracyjne zgodne z dokumentami.

Jaka jest kolejność działań podczas rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy?

Po sprowadzeniu samochodu do Polski należy wykonać następujące czynności:

1.Pierwszy przegląd pojazdu sprowadzonego z zagranicy na uprawnionej Stacji Kontroli Pojazdów

2.Zgłoszenie samochód do urzędu celnego w celu dokonania opłaty akcyzy (jeżeli dotyczy).

   WAŻNE:Zgłoszenie do urzędu celnego należy wykonać do 5 dni od dnia wjazdu pojazdem na teren Polski.

3.Tłumaczenie przysięgłe dokumentów.

4.Zgłoszenie pojazdu w Urzędzie Skarbowym, w celu uzyskania zwolnienia z opłaty podatku VAT.

5.  Po odebraniu w/w dokumentów, rejestracja pojazdu w Gminie, w Wydziale Komunikacji.

W zależności od kraju importu w/w procedura może się różnić. W przypadku pojazdów sprowadzonych z poza Unii Europejskiej, pierwszym etapem będzie odprawa celna gdzie dokonamy opłaty akcyzy (jeśli dotyczy), jak również podatku VAT.

Czy trzeba przetłumaczyć dokumenty przed wizytą na Stacji Kontroli Pojazdów?

W większości przypadków nie ma potrzeby tłumaczenia dokumentów przed wizytą w stacji diagnostycznej. Dotyczy to krajów Unii Europejskiej, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych, Kanady. W nietypowych przypadkach może się to okazać niezbędne. Jeżeli posiadają Państwo samochód z poza wymienionych obszarów, proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.

Czy przegląd samochodu sprowadzonego z zagranicy można wykonać na dowolnej stacji diagnostycznej?

Przegląd samochodu sprowadzonego z zagranicy można wykonać tylko na Stacji Kontroli Pojazdów uprawnionej do tego rodzaju badań. Nie wszystkie stacje diagnostyczne wykonują tego rodzaju badania techniczne. Stacje uprawnione posiadają w oznaczeniu literę:  „ d ” –  pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą (pierwsze badanie techniczne).

Nasza stacja jest uprawniona do wykonywania powyższych badań technicznych.

Jakie przyczepy nie podlegają badaniom technicznym?

Przyczepy, które nie podlegają badaniom technicznym, to przyczepy lekkie, o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg.

Jak często wykonuje się przeglądy rejestracyjne w motocyklach?

Przeglądy rejestracyjne motocykli wykonuje się z identyczną częstotliwością jak przeglądy rejestracyjne samochodów osobowych. Nowy motocykl musimy poddać kontroli przed upływem 3 lat od daty pierwszej rejestracji. Kolejne badanie techniczne należy wykonać przed upływem 2 lat. Późniejsze przeglądy są wykonywane w odstępach 1 roku.

Czy przegląd rejestracyjny motocykla można wykonać na dowolnej stacji diagnostycznej?

Badanie techniczne motocykla można wykonać, tylko na stacji kontroli pojazdów uprawnionej do przeprowadzania w/w badań. Uprawnione stacje posiadają wpis „A” w zezwoleniu. 

Nasza stacja jest uprawniona do wykonywania powyższych badań rejestracyjnych.

Serdecznie Zapraszamy!